loading

15 tydzień zwykły

Zasłuchani w Boże słowo, które Pan do nas dziś kieruje, przedstawmy nasze prośby Bogu, którego pragniemy miłować całym sercem i duszą:
Wysłuchaj nas, Panie.
1. Zawierzamy Ci, Panie, Ojca świętego, biskupów i prezbiterów. Oświecaj ich światłem swego Ducha, aby pośród trudów i przeciwności potrafili rozeznawać drogi Twojej woli dla całego Kościoła i poszczególnych wspólnot lokalnych.
Wysłuchaj nas, Panie.
2. Zawierzamy Ci, Panie, wszystkie inicjatywy ewangelizacyjne. Daj moc słowa przepowiadającym i wspieraj swoją łaską różne formy głoszenia Ewangelii, aby przesłanie Ewangelii dotarło do wszystkich, zwłaszcza osób cierpiących i spragnionych prawdy.
Wysłuchaj nas, Panie.
3. Zawierzamy Ci, Panie, ofiary przemocy i wyzysku. Spraw, aby otrzymały potrzebną pomoc i wsparcie, i potrafiły wyjść z kręgu zła, przebaczając swoim oprawcom i powierzając ich Twojemu miłosierdziu.
Wysłuchaj nas, Panie.
4. Zawierzamy Ci, Panie, małżonków. Obdarzaj ich wciąż świeżą miłością, aby w codziennych kłopotach i troskach stawali się dla siebie wzajemnie prawdziwym darem i oparciem.
Wysłuchaj nas, Panie.
5. Zawierzamy Ci, Panie, naszych bliskich zmarłych. Dzięki Twemu miłosierdziu daj im udział w radości świętych w niebie.
Wysłuchaj nas, Panie.
6. Zawierzamy Ci, Panie, nas samych. Ześlij nam swojego Ducha Świętego, abyśmy z otwartym sercem przyjęli Twoje zaproszenie do głoszenia Twojego królestwa w świecie.
Wysłuchaj nas, Panie.
Miłosierny Ojcze, który zawsze dajesz swoim dzieciom to, czego najbardziej potrzebują, usłysz nasze prośby i ich wysłuchaj. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.