loading

16 Tydzień zwykły

Bogu, który zna ludzkie serca i przychodzi z pomocą naszej słabości, przedstawmy nasze pragnienia:

1. Módlmy się za Kościół, aby napełniony światłem Ducha Świętego jednoczył i prowadził wiernych do królestwa niebieskiego.

2. Módlmy się za prześladowanych chrześcijan, aby w każdym ucisku całą swą ufność pokładali w Bogu, a w cierpieniu wiernie o Nim świadczyli.

3. Módlmy się za ludzi sprawujących jakąkolwiek władzę, aby z pokorą i w sposób odpowiedzialny wypełniali powierzoną im misję.

4. Módlmy się za rolników, aby tego lata mogli zebrać obfite plony swojej pracy.

5. Módlmy się za zmarłych, aby doświadczyli dobroci i Bożego miłosierdzia.

6. Módlmy się za nas, abyśmy szczególnie w chwilach słabości pamiętali o tym, że Duch Święty przyczynia się za nami w błaganiach zgodnie z wolą Bożą.

Boże, Ty jesteś pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Wysłuchaj naszej modlitwy i zważ na wołanie swojego ludu. Przez Chrystusa, Pana naszego.


Amen.