loading

16 tydzień zwykły

Stojąc w najgłębszej pokorze przed Bogiem, który nas poucza i obdarza mądrością, przedstawmy nasze błagania:

1. Za Papieża Franciszka, aby głosił światu miłość cierpliwą i miłosierną.

2. Za sprawujących władzę, aby podejmując wszelkie decyzje, wsłuchiwali się w głos Ducha Świętego.

3. Za ludzi chorych, samotnych i odrzuconych, aby w Męce Chrystusa odnajdywali siłę do znoszenia swoich cierpień i niedostatków.

4. Za dzieci i młodzież, a także wszystkich będących na wakacjach i urlopach, aby w swoich podróżach wakacyjnych nie zapomnieli o spotkaniach z Panem Bogiem.

5. Za wszystkich zmarłych, aby dostąpili radości przebywania ze zmartwychwstałym Panem.

6. Za nas samych, abyśmy mieli otwarte serca na przyjmowanie Bożego słowa i żyli zgodnie z tym, co mówi do nas Pan Bóg.

Boże, który obdarzasz nas łaską i zmiłowaniem, przyjmij, prosimy, nasze błagania, abyśmy mogli Cię uwielbiać całym naszym życiem. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.