loading

16 tydzień zwykły

Jezus Chrystus nieustannie wstawia się za nami u Ojca. Prośmy Go zatem o wszystkie łaski potrzebne nam do wzrastania w wierze:

1. Módlmy się za Kościół Chrystusowy, aby z zapałem troszczył się o wzrost wiary i relacji z Bogiem w sercach swoich wiernych.

2. Módlmy się za prześladowanych z powodu wiary, aby świadectwo ich wierności Chrystusowi stało się zaczynem wzrostu królestwa Bożego w świecie.

3. Módlmy się za głosicieli Chrystusowego orędzia zbawienia na krańcach świata, aby przez przykład własnego życia prowadzili innych do poznania miłości Boga.

4. Módlmy się za działających na rzecz wolności i pokoju, aby ich wysiłki przyniosły skuteczne owoce w krajach zwaśnionych i udręczonych konfliktami zbrojnymi.

5. Módlmy się za chorych, cierpiących, przebywających w hospicjach i szpitalach, aby dane im było doświadczyć dobra i pomocy ze strony innych ludzi.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy potrafili przyjąć miłość Boga i mogli dzielić się jej owocami z tymi, których spotkamy.

Panie Jezu Chryste, umiłowany Synu Ojca, hojny dla wszystkich, którzy Cię wzywają, wysłuchaj naszego wołania i bądź uwielbiony za Twoją świętą obecność i nieskończoną miłość przez wszystkie wieki wieków.

jest