loading

16 tydzień zwykły DP

Do Jezusa, Dobrego Pasterza, który zna swoje owce, zanieśmy nasze pokorne prośby:

     Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie.

1. Spraw, Panie, aby wierni świeccy, osoby konsekrowane i wyświęceni szafarze sakramentów zgodnie przyczyniali się do rozwoju Twojego królestwa we współczesnym świecie.

     Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie.

2. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia.

     Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie.

3. Dopomóż rodzinom przeżywającym trudności materialne i duchowe, aby w ich przezwyciężaniu kierowały się mądrością Ewangelii.

     Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie.

4. Okaż miłosierdzie naszym zmarłym, niech dostąpią radości życia w chwale nieba.

     Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie.

5. Miej w opiece całą naszą parafię, wszystkie rodziny i każdego z nas, niech wierne wypełnianie naszych codziennych obowiązków przyczyni się do wzrostu w świętości każdego wierzącego.

     Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie.

Panie Jezu Chryste, z wielką ufnością składamy wszystkie nasze sprawy w Twoje pasterskie dłonie, prosimy Cię, wysłuchaj nasze modlitwy i nieustannie umacniaj nas swoją łaską. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.