loading

16 tydzień zwykły DP

Do Boga w Trójcy Jedynego, zanieśmy nasze prośby.

1. Módlmy się za kapłanów i za wszystkie zgromadzenia zakonne, aby działając na rzecz drugiego człowieka, zawsze pamiętali o tym, aby wszystkie sprawy najpierw powierzać Bogu.

2. Módlmy się za naszą ojczyznę, aby troska o jej dobro była najważniejszy wyznacznikiem wszystkich działań, jakie podejmują ludzie rządzący i ustanawiający prawa.

3. Módlmy się za nasze rodziny, aby panowała w nich miłość, szacunek i troska o drugiego człowieka.

4. Módlmy się za tych, którzy zostali skrzywdzeni przez swoich bliźnich, aby doznali uleczenia i mogli przebaczyć swoim winowajcom.

5. Módlmy się za zmarłych, aby mogli doznać radości przebywania w Bożej obecności.

6. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy zawsze szukali woli naszego Ojca w niebie i ją wypełniali.

Wszechmogący Boże, spójrz na nas z miłością i przyjmij modlitwy, które zanosimy do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.