loading

16 Tydzień zwykły DP

Bogu, który objawia się jako cierpliwy i miłosierny, ale także sprawiedliwy Ojciec, przedstawmy nasze ufne prośby.

     Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie.

1. Panie, dopomóż Twoim wiernym, aby swoim życiem świadczyli o Tobie, a przez to przemieniali oblicze tego świata.

     Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie.

2. Panie, który siejesz dobre ziarno, uczyń naszych pasterzy gorliwymi siewcami Twojej Ewangelii.

     Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie.

3. Panie, spraw, aby ludzie sprawujący władzę naśladowali Ciebie w sprawiedliwości i łagodności.

     Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie.

4. Panie, spraw, aby sędziowie i inni pracownicy wymiaru sprawiedliwości gorliwie wypełniali swoje obowiązki, nie ulegając różnym naciskom i broniąc osób skrzywdzonych.

     Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie.

5. Panie, spraw, aby przestępcy, zatwardziali grzesznicy i ludzie walczący z Kościołem odkryli prawdę o Tobie, która pomoże im nawrócić się i odpokutować winy.

     Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie.

6. Panie, spraw, abyśmy mimo naszych grzechów i słabości zawsze mieli ufność w Twoje przebaczenie i z wytrwałością podejmowali wysiłek codziennego nawrócenia.

     Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie.

Panie, który jesteś sprawiedliwy i miłosierny, wysłuchaj nasze prośby i pozwól wszystkim ludziom cieszyć się pełnią owoców Twojego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.


Amen.