loading

16 tydzień zwykły

Przedstawmy nasze prośby Bogu, który zechciał w Chrystusie do nas przyjść i się nam objawić:
1. Boże nieskończenie dobry, umacniaj i pogłębiaj braterskie więzi między chrześcijańskimi wspólnotami, aby nie ustawały w wysiłkach prowadzących do odzyskania pełnej jedności wszystkich Kościołów.
2. Boże Wszechmogący, uzdolnij rządzących do znalezienia rozwiązań długotrwałych konfliktów między narodami, aby wszystkie narody mogły żyć w pokoju i zgodzie.
3. Boże, nasz Ojcze, mocą Ducha Świętego oczyszczaj Twoich wiernych i tych, którzy im posługują, aby mając świadomość, że są ludźmi kruchymi i słabymi, poddawali się działaniu Twojej łaski i świadczyli wobec świata o potędze Twojego miłosierdzia.
4. Boże, Źródło życia, uzdrawiaj relacje rodzinne naznaczone brakiem miłości, aby z Twoją pomocą małżonkowie i ich dzieci wspólnie potrafili podjąć wzajemny dialog, otwierając się na łaskę przebaczenia i pojednania.
5. Boże miłosierny, obdarzaj kierowców potrzebną rozwagą i odpowiedzialnością. Chroń od wypadków wszystkich podróżujących i spraw, aby szczęśliwie dotarli do celu tu na ziemi i wychwalali Cię kiedyś w wieczności.
6. Boże, nasz Ojcze, napełnij swoją łaską naszą wspólnotę eucharystyczną, abyśmy z wiarą przyjęli dar Twojej obecności, rozpoznając Cię we wszystkich, z którymi będziemy się spotykać.
Wysłuchaj, Boże, naszego wołania i spraw, byśmy żyli zgodnie z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.