loading

17.02 – niedziela, 17 lutego

Z wdzięcznością za wszystkie otrzymane łaski
powierzmy Miłosiernemu Ojcu nasze prośby:

1. Módlmy się za Kościół, aby wierny posłannictwu
głoszenia Ewangelii, z macierzyńską
czułością przygarniał najuboższych
i wszystkich żyjących na peryferiach
świata, stając się czytelnym znakiem Bożej
dobroci i miłosierdzia.

2. Módlmy się za polityków i pracodawców
odpowiedzialnych za rynek pracy, by
oświecani Bożą mądrością i miłosierdziem
skutecznie poszukiwali dróg rozwiązania
problemu bezrobocia w poszczególnych
krajach.

3. Módlmy się o nowe powołania do kapłaństwa
i życia konsekrowanego, by wielu
młodych usłyszało wezwanie Ducha Świętego
i poszło za tym głosem, zawierzając
siebie Temu, który do końca nas umiłował,
i pragnąc służyć w Kościele dziełu zbawienia
każdego człowieka.

4. Módlmy się za małżonków, aby doświadczali
w swoim wspólnym życiu mocy płynącej
z sakramentu małżeństwa i, pokonując
własne ograniczenia, uczyli się żyć
darem z siebie.

5. Módlmy się za uzależnionych, bezdomnych,
więźniów i wszystkie osoby pokonane
przez własną słabość, aby doświadczając
w swoim ubóstwie Bożej Opatrzności,
dzięki pomocy ludzi dobrej woli potrafili
wyzwolić się ze swoich nałogów.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy karmiąc
się słowem Bożym i Eucharystią,
mieli serca otwarte na Ducha Świętego
i przez to stawali się ludźmi ewangelicznych
błogosławieństw.

Wysławiamy, Boże, nasz Ojcze, Twoją dobroć,
bo w Jezusie dałeś nam pełnię łaski. Wysłuchaj
naszych próśb i mocą Ducha Świętego kształtuj
nas na podobieństwo Twojego Syna, naszego
Pana i Zbawiciela. Który żyjesz i królujesz przez
wszystkie wieki wieków. Amen.