loading

17 Tydzień zwykły

Stając w obecności Boga, który pragnie napełniać nas swoimi darami, wypowiedzmy nasze intencje.

     Wszechmogący Boże, wysłuchaj nas.

1. Panie, daj Ojcu świętemu [Franciszkowi], biskupom, prezbiterom i diakonom łaskę gorliwości, aby całym swoim życiem ukazywali, jak wielkim skarbem jest królestwo niebieskie.

     Wszechmogący Boże, wysłuchaj nas.

2. Panie, daj rządzącym łaskę pokory i mądrości, aby przez wierne wypełnianie swoich zadań przyczyniali się do budowania pokoju na świecie.
     Wszechmogący Boże, wysłuchaj nas.

3. Panie, daj pracującym w sądownictwie serca pełne rozsądku oraz umiejętność rozróżniania dobra i zła, aby w swoich decyzjach zawsze pamiętali o godności człowieka.
     Wszechmogący Boże, wysłuchaj nas.

4. Panie, daj rodzinom naszej parafii dar zgłębiania i rozumienia słowa Bożego, aby przykładnym życiem świadczyły o Twojej miłości.
     Wszechmogący Boże, wysłuchaj nas.

5. Panie, daj naszym zmarłym łaskę zbawienia, aby cieszyli się radością w królestwie Chrystusa.
     Wszechmogący Boże, wysłuchaj nas.

6. Panie, daj nam świadomość, że Ty współdziałasz we wszystkim dla naszego dobra i pragniesz ukształtować nas na wzór obrazu Twego Syna, Jezusa Chrystusa.
     Wszechmogący Boże, wysłuchaj nas.

Wysławiamy Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, bo Ty w Jezusie objawiłeś swoją miłość wobec każdego stworzenia. Prosimy, przyjmij naszą modlitwę i umacniaj nas w wypełnianiu Twojej woli. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.