loading

17 tydzień zwykły

Pokrzepieni mocą słowa powierzmy Bogu nasze prośby:

1. Módlmy się za Kościół Święty, aby przypominał światu o tym, że najważniejszym przykazaniem, z którego wszyscy będziemy sądzeni, jest przykazanie miłości Boga i bliźniego.

2. Módlmy się za wszystkie wspólnoty chrześcijańskie, aby żywa wiara, poświadczona dobrymi uczynkami, dopomogła im odnaleźć drogę do jedności, której zewnętrznym znakiem jest osoba Ojca Świętego – następcy św. Piotra.

3. Módlmy się za młodzież przebywającą na wakacjach, aby nie zaniedbując życia religijnego, w modlitwie i przyjmowaniu sakramentów świętych znajdowała siły w chwilach prób i kryzysów.

4. Módlmy się za rolników, aby w pracach polowych towarzyszyły im Boże błogosławieństwo i dobra pogoda.

5. Módlmy się za zmarłych, aby Pan przyjął ich do wspólnoty świętych, mających udział w uczcie niebieskiej.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy mieli odwagę i wytrwałość do kontynuowania dzieła apostołów w dzisiejszym świecie i czynnego świadczenia o Bogu.

Wszechmogący Boże, udziel nam tego, o co prosimy, abyśmy mogli razem z apostołami i świętymi wychwalać Cię na wieki. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.