loading

17 tydzień zwykły

Zachęceni dzisiejszym Słowem Bożym z ufnością wołajmy do Boga – naszego Ojca i Przyjaciela:

1. Boże Ojcze, polecamy Ci wszystkich chrześcijan, aby nieustannie pogłębiali przyjaźń z Tobą.

2. Boże Ojcze, polecamy Ci polityków, aby byli świadomi swojej służby dla narodu.

3. Boże Ojcze, polecamy Ci naszych przyjaciół i dobroczyńców, aby doświadczali Twojej miłującej obecności.

4. Boże Ojcze, polecamy Ci ludzi przeżywających trudne i bolesne doświadczenia, aby umieli Ci zaufać i spotkali ludzi, którzy im pomogą.

5. Boże Ojcze, polecamy ci zmarłych, aby dostąpili radości zmartwychwstania w dniu ostatecznym.

6.Boże Ojcze, polecamy Ci nas samych, aby nasze życie było nieustannym poszukiwaniem wiary.

Przyjmij, Boże, nasze prośby, nasze dziękczynienie, uwielbienie i chwałę, którą pragniemy oddać Tobie jako Twoje kochające dzieci. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.