loading

17 tydzień zwykły

Pan Bóg przeznaczył nas na to, abyśmy stali się na wzór obrazu Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Ufni w Jego miłość wołajmy z nadzieją:

1. Za Kościół i jego pasterzy, aby umocnieni miłością Boga byli przykładem wiernego oddania i trwania na modlitwie.

2. Za tych, którzy ustanawiają Prawa, aby w swoich decyzjach kierowali się Bożą mądrością i autentyczną troską o powierzonych im ludzi.

3. Za nauczycieli i wychowawców, aby wierni duchowym wartościom wskazywali młodzieży dobrą drogę prawości i mądrości.

4. Za wątpiących i niewierzących, aby otwarci na Boże światło znaleźli drogę zbawienia.

5. Za tych, którzy zginęli wskutek klęsk żywiołowych, aby miłosierny Bóg okazał im litość i przyjął ich na ucztę radości w niebie.

6. Za nas stojących wokół ołtarza Chrystusowego, abyśmy zasłuchani w Boże słowo nie wątpili w to, że Bóg współdziała z nami dla naszego dobra.

Wszechmogący Boże, w Twoim ręku jest potęga i moc, wysłuchaj naszego wołania, abyśmy całe nasze życie kształtowali zgodnie z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego.