loading

17 tydzień zwykły DP

Zwróćmy się z ufnością do naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nigdy nie zostawia człowieka bez pomocy i pragnie, abyśmy przedstawiali Mu wszystkie nasze potrzeby:

     Otaczaj opieką lud swój, Panie.

1. Prosimy Cię za Twój Święty Kościół, aby na całej ziemi głosił Ewangelię pokoju i niósł ludziom światło Chrystusa.

     Otaczaj opieką lud swój, Panie.

2. Prosimy Cię za papieża, biskupów i prezbiterów, aby przez sakramentalną posługę pomagali ludziom niezachwianie trwać przy Bogu.

     Otaczaj opieką lud swój, Panie.

3. Prosimy Cię za narody Europy, aby nie zapominały o swoich chrześcijańskich korzeniach i pozwoliły Tobie na nowo zakrólować w ludzkich sercach.

     Otaczaj opieką lud swój, Panie.

4. Prosimy Cię za naszych bliźnich żyjących w biedzie materialnej i duchowej, aby znaleźli się ludzie gotowi przyjść im z pomocą.

     Otaczaj opieką lud swój, Panie.

5. Prosimy Cię za zmarłych, aby zostali obdarzeni wiekuistym weselem i pełnią szczęścia i mogli na wieki przebywać w Twoim królestwie.

     Otaczaj opieką lud swój, Panie.

6. Prosimy Cię za nas samych, abyśmy z miłości do Boga i bliźnich odważnie oraz mądrze podejmowali zadania, do których wypełnienia nas powołujesz.

     Otaczaj opieką lud swój, Panie.

Jezu Chryste, Ty karmisz nas swoim Najświętszym Ciałem i Krwią. Wysłuchaj naszego wołania i pomnóż w nas owoce Eucharystii, w której uczestniczymy, oraz umocnij w miłości do Ciebie i bliźnich. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.