loading

17 tydzień zwykły DP

Pełni radości ze spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym zanieśmy z ufnością do Boga Ojca naszą modlitwę:

1. Módlmy się za pasterzy Kościoła, za papieża Franciszka, wszystkich biskupów i prezbiterów, aby z gorliwością mówili o Bogu, który jest miłosierny.

2. Módlmy się za rządzących, aby dążyli do pokoju, przezwyciężając wszelkie podziały i niezgodę.

3. Módlmy się za wszystkie dzieła i inicjatywy misyjne, aby, współpracując w dziele ewangelizacji, przyczyniały się do szerzenia królestwa Bożego na całym świecie.

4. Módlmy się za cierpiących z powodu ubóstwa i odrzucenia, aby znaleźli potrzebną pomoc.

5. Módlmy się za zmarłych, aby Chrystus zmartwychwstały okazał im swą łaskę i wprowadził do domu Ojca.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy z miłością i wielkodusznie odpowiadali na potrzeby naszych bliźnich.

Panie nasz, Boże, wysłuchaj naszego wołania i udziel nam łask, o które pokornie prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.