loading

17 tydzień zwykły DP

Święty Paweł przypomniał nam dzisiaj, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Ufając zatem jego miłości, wołajmy do Niego:

     Miłujący Panie, wysłuchaj nas.

1. Prosimy Cię za następcę Świętego Piotra, biskupów i prezbiterów, aby hojnie karmili wiernych słowem Bożym i z oddaniem pełnili posługę sakramentalną.

     Miłujący Panie, wysłuchaj nas.

2. Prosimy Cię za ludzi sprawujących jakąkolwiek władzę, aby dążyli do jak największej jedności pośród narodami oraz zakończenia wszystkich toczących się na świecie wojen.

     Miłujący Panie, wysłuchaj nas.

3. Prosimy Cię za instytucje charytatywne, aby podejmowane przez nie inicjatywy były wsparciem dla wszystkich potrzebujących pomocy, głodnych, wyczerpanych i zagubionych.

     Miłujący Panie, wysłuchaj nas.

4. Prosimy Cię za wszystkich zmarłych, a zwłaszcza za tych, którym winniśmy szczególną wdzięczność i którzy byli powierzeni naszej opiece, aby jak najszybciej mogli cieszyć się radością życia wiecznego.

     Miłujący Panie, wysłuchaj nas.

5. Prosimy Cię za nas samych, abyśmy każdego dnia naszego życia z czystym sercem uwielbiali Ciebie jako naszego Boga i Pana i całym życiem oddawali Ci chwałę, cierpliwie przyjmując wszystko, co nas spotyka.

     Miłujący Panie, wysłuchaj nas.

Dobry Pasterzu Twojego ludu, Ty obdarzasz nas swoją mądrością i znasz nasze troski, dlatego prosimy, abyś nas wysłuchał i udzielił nam tych łask, których najbardziej potrzebujemy do tego, abyśmy mogli Cię kochać, znać i naśladować. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Amen.