loading

17 Tydzień zwykły DP

Bogu Ojcu, który miłuje człowieka i błogosławi mu we wszystkim dla jego dobra, przedstawmy prośby naszych serc.

     Boże Ojcze, do Ciebie się uciekamy.

1. Módlmy się za Kościół święty, aby, jaśniejąc blaskiem Bożej chwały, był dla osób poszukujących prawdy odpowiedzią na pytanie o sens życia.

     Boże Ojcze, do Ciebie się uciekamy.

2. Módlmy się za Ojca Świętego, biskupów i kapłanów, aby w prowadzeniu powierzonych im wiernych Duch Święty obdarzał ich serca darem mądrości.

     Boże Ojcze, do Ciebie się uciekamy.

3. Módlmy się za kraje bogate, aby otwarły się na pomoc narodom cierpiącym głód i pomagały im w rozwoju.

     Boże Ojcze, do Ciebie się uciekamy.

4. Módlmy się za rządzących, aby w swoim postępowaniu i decyzjach, kierowali się mądrością, rozsądkiem i dobrem bliźnich.

     Boże Ojcze, do Ciebie się uciekamy.

5. Módlmy się za zmarłych, aby znaleźli się wśród sprawiedliwych w królestwie Bożym.

     Boże Ojcze, do Ciebie się uciekamy.

6. Módlmy się za naszą wspólnotę parafialną, nasze rodziny i nas samych, abyśmy każdego dnia przybliżali się do nagrody wiecznej w niebie.

Boże, który uczysz nas, że warto oddać wszystko za królestwo niebieskie, daj nam siłę i mądrość do wypełniania Twojej świętej woli.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.