loading

17 tydzień zwykły

Wpatrując się w postać Abrahama, przekonani, że modlitwa wstawiennicza ma wielką moc, z ufnością dzieci módlmy się do naszego Ojca w niebie:
1. Panie Zastępów, napełniaj Twoją mocą chrześcijan prześladowanych za wiarę. Spraw, aby Duch Święty umacniał ich w miłości do Ciebie i obdarzał łaską wierności aż do końca.
2. Ojcze Niebieski, daj odwagę pójścia za głosem łaski młodym, których zapraszasz do naśladowania Jezusa bardziej z bliska, aby w Twoim Kościele nie zabrakło szafarzy sakramentów.
3. Boże miłosierdzia, błogosław ludziom dobrej woli zaangażowanym w niesienie pomocy najuboższym. Niech Twoja miłosierna miłość wspiera ich determinację, która pomoże mieszkańcom krajów bogatych zrozumieć potrzebę dzielenia się posiadanymi dobrami i pobudzi ich do podjęcia tego dzieła miłości.
4. Przyjacielu człowieka, obdarzaj darem żywej wiary osoby cierpiące i otoczone opieką paliatywną, aby doświadczając mocy płynącej z krzyża, całkowicie zawierzały siebie Twojemu miłosierdziu.
5. Ojcze światłości, przyjmij do swego królestwa ofiary wojen, kataklizmów i katastrof. Oczyść je z ich grzechów i wprowadź do radości nieba.
6. Boże, Ojcze Wszechmogący, daj zaproszonym na Ucztę Baranka serca pokorne, zapatrzone w Oblicze Twojego Syna, abyśmy idąc Jego śladami, doszli do domu, w którym Ty sam nas oczekujesz.
Boże, Dawco życia i świętości, wysłuchaj modlitwy, jaką szczerym sercem do Ciebie zanosimy i rozpal nasze serca miłością do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.