loading

18 tydzień w ciągu roku

Wzrastając w wolności dzieci Bożych, módlmy się z ufnością do naszego Ojca w niebie:

1. Dobry Boże, użycz Kościołowi darów Ducha Świętego, aby prowadził swoje dzieci do coraz większej wolności.

2. Uczyń serca rządzących państwami zasłuchane w Twoje słowo, aby przychodzili z pomocą potrzebującym i wprowadzali pokój.

3. Spraw, aby dotknięci nieuleczalnymi chorobami w Tobie złożyli całą swoją nadzieję.

4. Otocz swoją opieką wszystkich wypoczywających na wakacjach i pozwól im bezpiecznie powrócić do domów.

5. Udziel wiecznego pokoju zmarłym, aby mogli radować się Twoją obecnością w niebie.

6. Przemień nasze serca, abyśmy z wiarą przystępowali do stołu Twojego słowa i Ciała.

Ojcze Nieskończenie Dobry, Ty dajesz nam pokarm dający życie. Otwieraj nasze serca, abyśmy coraz bardziej pragnęli zjednoczyć się z Tobą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

jest