loading

18 tydzień zwykły

Do Boga, który jest blisko wszystkich, którzy Go szukają, skierujmy nasze prośby.

1. Spraw, Panie, aby papież [Franciszek], nasz biskup […] i prezbiterzy wyjaśniali Pismo Święte i pomagali w jego zrozumieniu oraz wprowadzali w głębokości słowa Bożego powierzony im lud.

2. Spraw, Panie, aby rządzący państwami szanowali wolność sumienia swoich obywateli i umożliwiali im postępowanie zgodnie z wyznawanymi wartościami.

3. Spraw, Panie, aby uzależnieni od alkoholu, nikotyny i narkomanii zostali uwolnieni ze swego nałogu.

4. Spraw, Panie, aby zmęczeni życiem doświadczyli bezwarunkowej miłości i odnaleźli wewnętrzny pokój i radość.

5. Spraw, Panie, aby umierający zostali napełnieni ufnością i pewnością, że nic nie zdoła ich odłączyć od miłości Chrystusowej.

6. Spraw, Panie, abyśmy zawsze potrafili się dzielić posiadanymi dobrami z ludźmi potrzebującymi pomocy.

Wszechmogący Boże, Ty otwierasz swą rękę i karmisz do syta wszystko, co żyje. Uwielbiamy Twoje Imię i wierzymy, że hojnie obdarzysz nas łaskami, o które z pokorą prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.