loading

18 tydzień zwykły

Dobremu Bogu, który pragnie naszego zbawienia, przedstawmy nasze prośby:

1. Prosimy Cię, Boże, aby Kościół Święty na całej ziemi nie ustawał w swej apostolskiej gorliwości.

2. Prosimy Cię, Boże, aby dzięki licznym powołaniom kapłańskim i zakonnym nie zabrakło tych, którzy będą nieść światu Bożą miłość.

3. Prosimy Cię, Boże, aby wypoczywający w ramach urlopów i wakacji nie zaniedbywali obowiązków religijnych, a zwłaszcza codziennej modlitwy i niedzielnej Mszy Świętej.

4. Prosimy Cię, Boże, aby ci, którzy przelali krew za wolność Ojczyzny, zostali przyjęci przez Boga jako umiłowani synowie i córki, a także by ofiara ich życia przyniosła owoc trwałego pokoju w Europie i na całym świecie.

5. Prosimy Cię, Boże, aby nasi zmarli mieli udział w radości życia wiecznego, która będzie im nagrodą za cierpienia i trudy, jakie ponosili w swojej codzienności, ufając Bożemu miłosierdziu.

6. Prosimy Cię, Boże, aby nasze serca były zawsze gotowe do wytrwałej modlitwy i pełnego głębokiej wiary uczestnictwa w Najświętszej Ofierze.

Panie Boże, wysłuchaj naszych próśb zgodnie z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.