loading

18 tydzień zwykły

Ofiarując Bogu naszą modlitwę, umacniając
także więź między nami – wołajmy do Boga:

     Chryste, prowadź nas Twoimi drogami.

1. Niech papież, biskupi i kapłani w prostocie i pokorze głoszą naukę Ewangelii.

     Chryste, prowadź nas Twoimi drogami.

2. Niech ludzie, którzy posiadają wiele dóbr duchowych i materialnych, potrafią dzielić się z potrzebującymi.

     Chryste, prowadź nas Twoimi drogami.

3. Niech poszukujący prawdy otworzą się
na to, co do nich dociera i szukają w tym
zamysłu Bożej miłości.

     Chryste, prowadź nas Twoimi drogami.

4. Niech dzieci i młodzież dobrze i bezpiecznie wykorzystują czas wakacji, aby skutecznie odbudowały siły ciała i ducha.

     Chryste, prowadź nas Twoimi drogami.

5. Niech zmarli dopuszczeni do uwielbiania Boga w niebie wypraszają żyjącym łaskę umiejętności rozpoznawania znaków
czasu.

     Chryste, prowadź nas Twoimi drogami.

6. Niech każdy z nas obecny na Eucharystii będzie wrażliwy na potrzeby braci i sióstr, by umiał im zaradzić.

     Chryste, prowadź nas Twoimi drogami.

Panie Boże, który oświecasz światłem szukających Ciebie szczerym sercem, udziel nam
darów, o które prosimy. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Amen.