loading

18 tydzień zwykły

Módlmy się do Boga zatroskanego o nasze zbawienie i przedstawmy Mu pełne ufności prośby:

1. Za Kościół Święty, aby był źródłem światła i prawdy dla każdego człowieka i niestrudzenie wskazywał drogę zbawienia.

2. Za rodziny chrześcijańskie, aby przez zgodę, szacunek i przykład życia zgodnego z wiarą pomagały dzieciom wzrastać w nadziei i kształtowały w nich postawy dziecięctwa Bożego.

3. Za pielgrzymujących do sanktuariów maryjnych, aby ich trud i modlitwa zaowocowały pomnożeniem łaski wiary w nich samych oraz przyczyniły się do wypełnienia się woli Bożej w zanoszonych intencjach.

4. Za pogubionych na drogach wiary, aby doświadczyli pełnej czułości opieki Bożej i z nadzieją wrócili na ścieżki zbawienia.

5. Za konających i umierających z daleka od swoich bliskich, aby zawierzyli pełnej miłości i miłosierdzia obecności Boga.

6. Za nas zgromadzonych w tej świątyni, abyśmy w każdym spotkaniu z drugim człowiekiem kierowali się nade wszystko miłością, a przykładem własnego życia głosili Boże orędzie nawrócenia i zbawienia.

Boże, Ty jesteś źródłem naszego pokoju, wysłuchaj próśb, które zanosimy do Ciebie pełni ufności i wiary w Twoją opiekę. Przez Chrystusa, Pana naszego.

jest