loading

18 tydzień zwykły DP

Do Jezusa Chrystusa, który nieustannie czeka na nas, aby udzielać nam swoich łask, zanieśmy nasze modlitwy.

1. Módlmy się za cały Kościół Boży, aby, trwając wiernie przy Ewangelii, głosił światu Bożą miłość.

2. Módlmy się o nowe powołania misyjne, aby nie zabrakło tych, którzy będą dzielić się swoją wiarą i nieść Chrystusowy pokój aż na krańce ziemi.

3. Módlmy się w intencji naszej ojczyzny i wszystkich rządzących, aby napełnieni Duchem Świętym, przyczyniali się do wspólnego dobra.

4. Módlmy się za cierpiących z powodu wojny i prześladowań, aby znaleźli potrzebną pomoc i mogli żyć w pokoju i wolności.

5. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby mieli udział w chwale nieba.

6. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy naszą nadzieję zawsze pokładali w Jezusie Chrystusie.

Panie Jezu Chryste, wysłuchaj naszych pokornych próśb. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Amen.