loading

18 tydzień zwykły DP

Skierujmy ufne prośby do Boga, który dokonał wielkich dzieł w historii i który również dziś chce ich dokonywać w naszym życiu.

     Prosimy Cię, Ojcze, wysłuchaj naszych modlitw.

1. Niech Kościół objawia światu tajemnicę Twojej miłości i obecności zawartą w Eucharystii.

     Prosimy Cię, Ojcze, wysłuchaj naszych modlitw.

2. Niech mieszkańcy naszego kraju zawsze będą wierni Bogu i Jego przykazaniom.

     Prosimy Cię, Ojcze, wysłuchaj naszych modlitw.

3. Niech ci, którzy obawiają się przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania, przekonają się o tym, że czeka tam na nich miłosierny Zbawiciel.

     Prosimy Cię, Ojcze, wysłuchaj naszych modlitw.

4. Niech ludzie nauki swoją wiedzę wykorzystują ku chwale Boga i dla dobra każdego człowieka.

     Prosimy Cię, Ojcze, wysłuchaj naszych modlitw.

5. Niech ludzie głodujący i cierpiący niedostatek dóbr materialnych otrzymają stosowną pomoc, również na poziomie międzynarodowym.

     Prosimy Cię, Ojcze, wysłuchaj naszych modlitw.

6. Niech każdy z nas, zgromadzonych wokół ołtarza Chrystusa, zawsze karmi się Bożym chlebem i Jego słowem.

     Prosimy Cię, Ojcze, wysłuchaj naszych modlitw.

Boże, nasz Ojcze, wysłuchaj próśb swojego ludu, które zanosimy do Ciebie przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.