loading

18 tydzień zwykły DP

Skierujmy ufne prośby do Boga, który dokonał wielkich dzieł w historii i który również dziś chce ich dokonywać w naszym życiu.

     Prosimy Cię, Ojcze, wysłuchaj naszych modlitw.

1. Niech Kościół objawia światu tajemnicę Twojej miłości i obecności zawartą w Eucharystii.

     Prosimy Cię, Ojcze, wysłuchaj naszych modlitw.

2. Niech mieszkańcy naszego kraju zawsze będą wierni Bogu i Jego przykazaniom.

     Prosimy Cię, Ojcze, wysłuchaj naszych modlitw.

3. Niech ci, którzy obawiają się przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania, przekonają się o tym, że czeka tam na nich miłosierny Zbawiciel.

     Prosimy Cię, Ojcze, wysłuchaj naszych modlitw.

4. Niech ludzie nauki swoją wiedzę wykorzystują ku chwale Boga i dla dobra każdego człowieka.

     Prosimy Cię, Ojcze, wysłuchaj naszych modlitw.

5. Niech ludzie głodujący i cierpiący niedostatek dóbr materialnych otrzymają stosowną pomoc, również na poziomie międzynarodowym.

     Prosimy Cię, Ojcze, wysłuchaj naszych modlitw.

6. Niech każdy z nas, zgromadzonych wokół ołtarza Chrystusa, zawsze karmi się Bożym chlebem i Jego słowem.

     Prosimy Cię, Ojcze, wysłuchaj naszych modlitw.

Boże, nasz Ojcze, wysłuchaj próśb swojego ludu, które zanosimy do Ciebie przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

Treści na stronie objęte są Prawem Autorskim.
ZAPRASZAMY DO ZAKUPU PRENUMERATY