loading

18 tydzień zwykły

Do Boga, naszego Ojca, który z miłością czuwa nad całym stworzeniem, zanieśmy ufną modlitwę:
1. Módlmy się za biskupów i prezbiterów, aby w pasterskiej posłudze doświadczali bliskości Miłosiernego Boga i z mocą głosili Ewangelię nadziei:
2. Módlmy się o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego, aby wielu młodych wielkodusznie podjęło drogę rozeznawania i formacji w całkowitym oddaniu Jezusowi.
3. Módlmy się za rządzących narodami oraz sprawujących władzę, aby z miłością troszczyli się o najuboższych i byli budowniczymi pokoju oraz wrażliwi na potrzeby mieszkańców krajów przez nich zarządzanych.
4. Módlmy się za przebywających na wakacjach, aby czas letniego odpoczynku odnawiał siły oraz umacniał ducha, inspirując do nowych zainteresowań i więzi.
5. Módlmy się za siostry i braci, którzy poprzedzili nas w pielgrzymce do domu Ojca, aby zmartwychwstały Pan obdarzył ich wieczną chwałą we wspólnocie zbawionych.
6. Módlmy się za nas zgromadzonych w Imię Jezusa, abyśmy wśród zmienności świata troszczyli się o nieprzemijające wartości Królestwa Bożego.
Wszechmogący, wieczny Boże, przyjmij naszą modlitwę przez Twojego zmartwychwstałego Syna, który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków.