loading

18 września – ŚW. STANISŁAWA KOSTKI

Przez wstawiennictwo Świętego Stanisława Kostki, który szukał Chrystusa i Jego woli w swoim życiu, przedstawmy Bogu nasze prośby:
1. Boże Ojcze, błogosław papieża Franciszka, aby swoim nauczaniem ukazywał pełnię świętości, którą jest Chrystus.
2. Boże Ojcze, błogosław naszej Ojczyźnie – Polsce, aby rozwijała się w pokoju i dobrobycie, trwając mocno na fundamencie wiary.
3. Boże Ojcze, błogosław rodzicom, aby przekazywali swoim dzieciom wartości chrześcijańskiego życia i dawali przykład uczynków wynikających z wiary.
4. Boże Ojcze, błogosław dzieci i młodzież, aby wzrastała w mądrości i w dziękczynieniu za otrzymane dary.
5. Boże Ojcze, błogosław wychowawców i nauczycieli, aby wystarczyło im cierpliwości i pasji do przekazywania życiowej mądrości.
6. Boże Ojcze, błogosław nas, abyśmy na drogach swojego życia zawsze szukali i odnajdywali Jezusa.
Boże, chwało wiernych i wybawienie pokornych, zachowaj nas w swojej łasce i wysłuchaj naszych próśb. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

jest