loading

19 tydzień zwykły

Do Boga, który jest błogosławiony na wieki, wznieśmy naszą wspólną modlitwę:

1. Boże, spraw, aby Ojciec Święty i wszyscy biskupi przez głoszenie Ewangelii przyczyniali się do dobra wierzących oraz nieśli słowo pocieszenia wszystkim ludziom, którzy potrzebują umocnienia.

2. Boże, spraw, aby zwaśnione narody przestrzegały zasad sprawiedliwości oraz dążyły do pojednania i zachowania pokoju.

3. Boże, spraw, aby powołani do kapłaństwa i życia konsekrowanego wsłuchiwali się w słowo Boże i stawali się świadkami Chrystusa, który nigdy nie zawodzi.

4. Boże, spraw, aby wątpiący zostali obdarzeni przez Ducha Świętego łaską poznania Jezusa Chrystusa oraz doświadczali życzliwości ludzi.

5. Boże, spraw, aby nasi zmarli zostali dopuszczeni do udziału w niebieskiej liturgii.

6. Boże, spraw, abyśmy posileni Ciałem i Krwią Jezusa zawsze potrafili dostrzegać potrzeby żyjących obok nas braci oraz im zaradzali.

Wysłuchaj, Ojcze, naszych modlitw, przybądź z pomocą naszemu niedowiarstwu i obdarz nas swoją obecnością. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.