loading

19 tydzień zwykły

Chrystus nazywa siebie w dzisiejszej Ewangelii Chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Przez Jego pośrednictwo prośmy o potrzebne dary dla całego Kościoła świętego:

1. Daj, Panie, wszystkim Kościołom wolność wyznawania Ciebie i głoszenia słowem mówionym i publikacjami Twojej Dobrej Nowiny.

2. Daj, Panie, łaskę zdrowia oraz siły ciała i ducha naszemu Papieżowi Franciszkowi, biskupom i prezbiterom.

3. Daj, Panie, łaskę rolnikom, aby nasze pola i wszelkie uprawy pielęgnowane ich troskliwą ręką przyniosły obfity plon i zapewniły wszystkim dostatek pożywienia.

4. Daj, Panie, przez opiekę Twoich świętych aniołów wszystkim poruszającym się na ziemi, wodzie i w powietrzu łaskę szczęśliwego dotarcia do celu ich podróży.

5. Daj, Panie, naszym zmarłym udział w radości życia wiecznego i bądź im nagrodą za cierpienia i trudy, jakie, ufając Tobie, ponosili w swojej codzienności.

6. Daj, Panie, nam, tutaj zebranym, głębokie zrozumienie daru Twojego słowa i doświadczenia mocy Eucharystii.

Wierzymy, Panie, w Twą wielką miłość do nas. Prosimy, wysłuchaj naszych próśb. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.