loading

19 tydzień zwykły

Jako umiłowane dzieci Boże prośmy wspólnie naszego Ojca w niebie o potrzebne dary:

1. O otwartość w wierze dla Kościoła.

2. O łaskę świętości w codzienności dla papieża, biskupów i prezbiterów.

3. O siłę trzeźwego życia dla wszystkich abstynentów.

4. O łaskę zdrowej pobożności dla odprawiających swoje rekolekcje.

5. O łaskę wejścia do nieba dla tych, którzy odeszli nagle bez pojednania z Bogiem i Kościołem.

6. O łaskę odkrywania godności dziecka Bożego dla nas samych.

Ojcze, Ty troszczysz się o każde ze swoich dzieci. Niech nasza modlitwa wzniesie się przed Tobą jak woń kadzidła. Przez Chrystusa, Pana Naszego.

Amen.