loading

19 tydzień zwykły DP

Do Boga Ojca, który chce rozdawać swoje łaski, zanieśmy nasze wołanie.

1. Módlmy się za papieża Franciszka, aby przez swoje nauczanie prowadził Kościół drogą ewangelicznej wierności.

2. Módlmy się za naszą ojczyznę, aby wszyscy jej obywatele byli otoczeni troską i pomocą.

3. Módlmy się za cierpiących i tych, którzy im usługują, aby czynili to z pokorą i miłością.

4. Módlmy się za wszystkich, którzy wspierają powołania kapłańskie i zakonne w krajach misyjnych, aby Pan obdarzył ich łaską wytrwałości w tym dziele.

5. Módlmy się za zmarłych, aby mogli cieszyć się radością Bożej obecności.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy zachowali w sobie nienaruszony skarb wiary i byli zawsze gotowi na spotkanie z Bogiem.

Wszechmogący, miłosierny Boże wysłuchaj nasze pokorne prośby i obdarz nas swym błogosławieństwem. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen