loading

19 tydzień zwykły DP

Bóg zachęca nas, abyśmy, ufając Jego słowu, pokładali w Nim naszą nadzieję. Dlatego przedstawmy Mu teraz nasze modlitwy.

     Boże, okaż nam swoją łaskę i daj nam zbawienie.

1. Prosimy Cię za pasterzy Kościoła, aby dzięki ich nauczaniu wszyscy ludzie uwierzyli, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Synem Bożym, który przyszedł na ten świat.

     Boże, okaż nam swoją łaskę i daj nam zbawienie.

2. Prosimy Cię za sprawujących władzę, aby wypełniali swoje zadania w duchu służby społecznej, przezwyciężając pokusę panowania nad drugim człowiekiem.

     Boże, okaż nam swoją łaskę i daj nam zbawienie.

3. Prosimy Cię za dzieci i młodzież, aby przeżywając trudności, zawierzały je Jezusowi, ich Panu i Bratu.

     Boże, okaż nam swoją łaskę i daj nam zbawienie.

4. Prosimy Cię za mieszkających poza swoją ojczystą ziemią, aby wszędzie tam, gdzie się znajdują, odnaleźli miłującą wspólnotę Kościoła, w której będą się czuli przyjęci i akceptowani.

     Boże, okaż nam swoją łaskę i daj nam zbawienie.

5. Prosimy Cię za ludzi pracujących w niebezpiecznych warunkach, aby zawsze czuli opiekę swoich aniołów stróżów i dziękowali Bogu za każdy szczęśliwy powrót do domu i rodziny.

     Boże, okaż nam swoją łaskę i daj nam zbawienie.

6. Prosimy Cię za nas samych, abyśmy wykorzystywali czas urlopów i odpoczynku także na pogłębienie naszej relacji z Bogiem i naszymi bliskimi.

     Boże, okaż nam swoją łaskę i daj nam zbawienie.

Panie Boże, wspomnij na Twoje przymierze i wysłuchaj naszego wołania, abyśmy zawsze pozostali Tobie wierni. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

jest