loading

19 tydzień zwykły DP

Zanieśmy nasze prośby do Pana Boga, który karmi nas Ciałem swojego Syna i poi Jego Krwią:

     Wysłuchaj nas, Boże żyjący na wieki.

1. Prosimy, aby pasterze Kościoła swoim słowem i życiem głosili prawdę o Bożej obecności w dzisiejszym świecie.

     Wysłuchaj nas, Boże żyjący na wieki.

2. Prosimy, aby przywódcy państw totalitarnych zmienili swojej myślenie i postępowanie i dzięki temu mieszkańcy krajów przez nich rządzonych mogli cieszyć się prawdziwą wolnością i pokojem.

     Wysłuchaj nas, Boże żyjący na wieki.

3. Prosimy, aby dzięki mocy Twego Ducha ci, którzy od lat nie chcą albo nie potrafią przebaczyć, poznali moc Twojej łaski i pokonali własne ograniczenia w tym względzie, osiągając pokój ducha.

     Wysłuchaj nas, Boże żyjący na wieki.

4. Prosimy, aby ludzie zniechęceni i zmęczeni życiem oraz pogrążeni w depresji, doświadczając miłości Twojej i innych ludzi, odnaleźli sens życia i siły do działania.

     Wysłuchaj nas, Boże żyjący na wieki.

5. Prosimy, aby nasi bliscy zmarli, którzy na ziemi posilali się Ciałem Twojego Syna, a naszego Pana, Jezusa Chrystusa, zostali przyjęci do Twojego królestwa w niebie.

     Wysłuchaj nas, Boże żyjący na wieki.

6. Prosimy, abyśmy, tu zgromadzeni, w pełni zaufali Twojej dobroci i całkowicie powierzyli Tobie siebie samych, naszych bliskich i całe nasze życie.

     Wysłuchaj nas, Boże żyjący na wieki.

Boże, który okazujesz miłosierdzie swoim umiłowanym sługom, prosimy, wysłuchaj nas i spełnij prośby, które z ufnością do Ciebie zanosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.