loading

19 tydzień zwykły

Do Boga, naszego Ojca, który jest źródłem wszelkiej świętości i łaski, zanieśmy z ufnością wspólną modlitwę:
Boże, Ojcze, wysłuchaj nas.
1. Napełniaj papieża Franciszka darami Ducha Świętego i daj Mu moc przepowiadania Dobrej Nowiny, aby miłość Boża ogarnęła każde ludzkie życie.
Boże, Ojcze, wysłuchaj nas.
2. Błogosław wspólnoty życia konsekrowanego, aby przez życie proste i ubogie dawały świadectwo prymatu Boga oraz wartości Jego królestwa.
Boże, Ojcze, wysłuchaj nas.
3. Wspieraj łaską dialog chrześcijańsko-żydowski, aby wspólne poszukiwanie komunii budowało trwałą więź braterstwa Kościoła z ludem pierwszego Przymierza.
Boże, Ojcze, wysłuchaj nas.
4. Przyjmij ofiarę tych, którzy podjęli abstynencję jako dar miłości za bliźnich uzależnionych od alkoholu, i wspieraj podejmujących walkę z nałogiem.
Boże, Ojcze, wysłuchaj nas.
5. Wejrzyj na cierpiących wskutek klęsk żywiołowych, wojen i nędzy, wzbudź w narodach ducha solidarności, aby potrzebujący otrzymali pomoc i cieszyli się pokojem.
Boże, Ojcze, wysłuchaj nas.
6. Obdarz nas, złączonych w Eucharystii, ewangeliczną czujnością, aby przychodzący Pan zastał nas trwających na modlitwie i pełnych wdzięczności.
Boże, Ojcze, wysłuchaj nas.
Boże, mocy ufających Tobie, wysłuchaj naszą modlitwę i wspomagaj nas swoją łaską. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.