loading

Chrystusowi, Panu życia i śmierci, któremu wszystko jest poddane w niebie i na ziemi, przedstawiajmy nasze pokorne prośby:

1. Módlmy się za pogrążonych w smutku po stracie bliskich osób, by mężnie wyznawali wiarę w dobroć Boga, który na każdego czeka w krainie życia.

2. Módlmy się za wszystkich zmarłych, by zanurzeni w miłosierdziu Boga otrzymali odpłatę w niebie za każdy dobry czyn uczyniony z miłości do Niego na ziemi.

3. Módlmy się za zmarłych, którzy złożyli swoje życie w ofierze, broniąc wiary, wartości i Ojczyzny, aby otrzymali nagrodę nieprzemijającej radości.

4. Módlmy się za zmarłych, cierpiących w czyśćcu, aby jak najszybciej doznali ochłody i mogli wejść do chwały życia wiecznego.

5. Módlmy się za zmarłych polecanych w tej Mszy Świętej, aby w Chrystusie zostali na wieki ożywieni i przebywali z Nim w wiecznej szczęśliwości.

6. Módlmy się za nas samych, aby obecność na Eucharystii i karmienie się Chlebem Życia było zadatkiem kosztowania słodyczy Pana w Jego niebiańskiej świątyni.

Panie Jezu Chryste, w Tobie pokładamy nadzieję życia wiecznego i wiarę w to, że oczami ciała ujrzymy w Niebie Twoje Oblicze. Wysłuchaj naszych ufnych próśb. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Amen.