loading

2 tydzień Adwentu

W czasie radosnego oczekiwania na bliski moment Narodzin Pana zanośmy do Niego ufne prośby:

1. Módlmy się za wierzących w Chrystusa, aby dla całego świata byli znakiem nawrócenia i prostowania dróg życia dla nadchodzącego Zbawiciela.

2. Módlmy się za pełniących dzieła charytatywne oraz przychodzących z pomocą bliźnim, aby na wzór św. Mikołaja czynili to bez rozgłosu i dla dobra innych.

3. Módlmy się za głosicieli rekolekcji adwentowych, aby wzorem Jana Chrzciciela w najgłębszej pokorze wskazywali na Jezusa Chrystusa jako jedynego Zbawiciela.

4. Módlmy się za chorych na duszy i ciele, by w Bogu odnaleźli ukojenie swojego bólu i doświadczyli najgłębszej miłości.

5. Módlmy się za naszych braci i nasze siostry, którzy odeszli do wieczności, aby radowali się przebywaniem w królestwie niebieskim.

6. Módlmy się za nas obecnych na świętej Eucharystii, by usłyszane Słowo przynaglało nas do przyjęcia postawy ciągłej przemiany naszego życia i walki o dobre życie w codzienności.

Panie Jezu Chryste, Ty nieustannie zapewniasz nas o swojej miłości i opiece. Oczyszczaj i uświęcaj nasze serca i wysłuchaj naszego wołania. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Amen.