loading

2 tydzień Adwentu

Oczekując powtórnego przyjścia Jezusa, przedstawmy Mu nasze ufne prośby:

1. Za papieża (Franciszka), aby z zapałem głosił całemu światu Boga, który z miłości ku nam stał się człowiekiem.

2. Za rządzących państwami, aby wprowadzali i podtrzymywali pokój i sprawiedliwość na świecie.

3. Za wszystkich, którzy przyczynili się do naszego wzrostu duchowego, aby Bóg hojnie im odpłacił.

4. Za kobiety oczekujące potomstwa, aby przyjmowały cud życia z radością i wdzięcznością.

5. Za zmarłych, aby doczekali się udziału w radości wiecznej.

6. Za nas samych, abyśmy dobrze wykorzystali czas oczekiwania na przyjście Jezusa.

Jezu, Synu Boży, na którego czekamy, wysłuchaj naszego wołania, które do Ciebie zanosimy. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Amen