loading

2 tydzień Adwentu

Po wysłuchaniu Bożego słowa, które zaprasza nas do przemiany naszych serc, przedstawmy dobremu Bogu nasze prośby:

1. Módlmy się za papieża, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby odważnie i z nadprzyrodzoną mądrością przygotowywali wierzących w Chrystusa na Jego powtórne przyjście.

2. Módlmy się za rządzących państwami, aby ustanawiali sprawiedliwe prawa mające na celu ustanowienie pokoju na świecie w oczekiwaniu, aż nadejdzie pełen blasku dzień Pański.

3. Módlmy się za wszystkich, którzy stracili nadzieję, aby w tym czasie Adwentu w sposób szczególny doświadczyli miłości oraz wierności Boga i ludzi.

4. Módlmy się za osoby, które przygotowują się do przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, aby dobry owoc przemiany ich życia przyczynił się do prostowania dróg życia członków ich rodzin.

5. Módlmy się za wszystkich zmarłych, aby dostąpiwszy zbawienia, mogli się wiecznie radować oglądaniem Boga w niebie.

6. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy troski dnia codziennego przemieniali w owoce oczekiwania na spotkanie z Jezusem.

Wszechmogący Boże, Ty zawsze jesteś blisko. Wysłuchaj naszych próśb, które do Ciebie zanosimy, abyśmy mogli godnie przygotować się na spotkanie z Twoim Synem przychodzącym w swojej chwale. Który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków.

Amen.