loading

2 tydzień Adwentu DP

Bogu, który wysłuchuje naszych modlitw, przedstawmy z ufnością nasze prośby:

1. Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka, biskupów i prezbiterów, aby pomagali wierzącym w Chrystusa dobrze przygotować się na ostateczne przyjście Pana.

2. Módlmy się za misjonarki i misjonarzy pracujących na wszystkich kontynentach, aby byli wiernymi świadkami Jezusa.

3. Módlmy się za wszystkich mieszkańców ziemi, aby mieli zabezpieczone podstawowe warunki bytowe, edukację i opiekę zdrowotną.

4. Módlmy się za chorych, aby swoje cierpienie ofiarowali Bogu w intencjach misyjnych, jakie Kościół przedstawia Bogu.

5. Módlmy się za zmarłych głosicieli Dobrej Nowiny, aby dobry Bóg nagrodził ich trud, przyjmując do swojego królestwa w niebie.

6. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy wytrwale czuwali w oczekiwaniu na przyjście Zbawiciela.

Dobry Ojcze, wysłuchaj naszych pokornych próśb, które zanosimy do Ciebie, oczekując na powtórne przyjście naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków.

Amen.