loading

2 tydzień Adwentu

Ufając w bliskie wypełnienie Bożych obietnic, przedstawiajmy dobremu Ojcu nasze prośby i błagania:

1. Módlmy się za ludzkość kroczącą w ciemnościach, aby odnalazła drogę światła prowadzącą do pokoju, braterstwa i solidarności.

2. Módlmy się za duchowieństwo i osoby życia konsekrowanego, aby z odwagą przygotowywali drogę dla nadchodzącego Zbawiciela.

3. Módlmy się za konających, których adwent życia zbliża się ku końcowi, aby z ufnością powierzyli się miłosiernemu Bogu.

4. Módlmy się za wszystkich podejmujących trud czuwania adwentowego i uczestniczących w roratach, aby ich ofiara przyniosła stokrotny owoc.

5. Módlmy się za osoby samotne i bezdomne, aby uzyskały konieczną pomoc i wsparcie.

6. Módlmy się za nas, uczestniczących w tej Eucharystii, abyśmy dostrzegali Boga obecnego w drugim człowieku.

Boże, który jesteś wierny, przyjdź, wysłuchaj nasze prośby i nie zwlekaj z wypełnieniem swoich obietnic. Przez Chrystusa, Pana naszego.

jest