loading

2 tydzień zwykły

Jako Lud Boży, zgromadzony w imię Jezusa Chrystusa, wznieśmy nasze serca w ufnej modlitwie.
     Z ufnością prosimy Cię, Panie.
1. Za Kościół Święty, aby odnawiając się, niestrudzenie dążył do pełni świętości ku większej chwale Bożej.
     Z ufnością prosimy Cię, Panie.
2. Za osoby przygotowujące się do kapłaństwa i życia zakonnego, aby coraz głębiej zakorzeniały się w miłości ku Bogu i służbie drugiemu człowiekowi.
     Z ufnością prosimy Cię, Panie.
3. Za terminalnie chorych, aby bliskość i troska najbliższych pomogła im przygotować się na spotkanie z Panem.
     Z ufnością prosimy Cię, Panie.
4. Za cierpiących z powodu rasy, koloru skóry czy przekonań religijnych, aby ich prawa i godność były zawsze szanowane.
     Z ufnością prosimy Cię, Panie.
5. Za tragicznie zmarłych, aby spotkanie z Jezusem miłosiernym otworzyło im bramy nieba.
     Z ufnością prosimy Cię, Panie.
6. Za nas tu zgromadzonych, abyśmy z radością dawali świadectwo o przynależności do Kościoła.
     Z ufnością prosimy Cię, Panie.
Jezu, który jednoczysz nas i posyłasz, byśmy byli Twoimi świadkami, umocnij naszą wiarę i wysłuchaj próśb Twojego ludu, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.