loading

2 tydzień Wielkanocy

Do Boga, Ojca Miłosierdzia, skierujmy nasze pokorne prośby:

1. Módlmy się za Kościół Boży, aby dla wszystkich był znakiem Chrystusa Zmartwychwstałego.

2. Módlmy się za pracodawców, aby sprawiedliwie wynagradzali swoich pracowników i zapewniali im godne warunki pracy.

3. Módlmy się za cierpiących fizycznie i duchowo, aby w ranach Chrystusa odkryli niewyczerpane źródło umocnienia i nadziei.

4. Módlmy się za konających, aby w ostatnich chwilach swojego życia z ufnością zwrócili swoje serca do miłosiernego Boga.

5. Módlmy się za naszą parafię, aby jeden duch i jedno serce ożywiały nas i wszystkich, z którymi się spotykamy.

Boże, którego miłosierdzie jest niezgłębione, przyjmij nasze modlitwy i spraw, abyśmy byli radosnymi świadkami Zmartwychwstania Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

Amen.