loading

2 tydzień Wielkanocy

Pełni ufności w miłosierdzie Boże przedstawmy teraz nasze prośby z nadzieją, że zostaną wysłuchane:

     Miłosierny Boże, wysłuchaj nas.

1. Módlmy się za wszystkich wierzących w Chrystusa, aby miłosierny Bóg uzdalniał ich do pełnienia dzieł miłości względem potrzebujących.

     Miłosierny Boże, wysłuchaj nas.

2. Módlmy się za szafarzy Bożego Miłosierdzia, aby przez ich posługę w sakramencie pojednania Bóg przygarniał pokutujących do wspólnoty Kościoła.

     Miłosierny Boże, wysłuchaj nas.

3. Módlmy się za rządzących państwami, by Bóg uzdalniał ich do podejmowania słusznych decyzji dla dobra powierzonych im narodów.

     Miłosierny Boże, wysłuchaj nas.

4. Módlmy się za chorych i cierpiących, aby dobry Bóg każdego dnia udzielał im łaski trwania w jedności z Nim.

     Miłosierny Boże, wysłuchaj nas.

5. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, by Bóg obdarzył ich radością przebywania w Jego królestwie.

     Miłosierny Boże, wysłuchaj nas.

6. Módlmy się za nas zgromadzonych wokół ołtarza, aby Bóg wspierał nas w głoszeniu całemu światu prawdy o Jego miłosierdziu.

     Miłosierny Boże, wysłuchaj nas.

Miłosierny Boże, wysłuchaj naszych modlitw i obdarz nas łaską gorliwości w spełnianiu czynów miłości wobec bliźnich. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.