loading

2 tydzień Wielkanocy

Dobremu Bogu, który każdego dnia obdarza nas swoim niezgłębionym miłosierdziem, przedstawmy nasze prośby:

1. Módlmy się za ojca świętego Franciszka, biskupów i prezbiterów, aby ukazywali współczesnemu światu niezgłębioną tajemnicę miłosiernej miłości Boga do człowieka.

2. Módlmy się za narody, w których neguje się wiarę i przynależność do Kościoła, by otwierały się na przyjęcie światła prawdy płynącej z Ewangelii.

3. Módlmy się za prowadzone w naszej ojczyźnie dzieła miłosierdzia, by nigdy nie zabrakło gorliwych osób oddanych służbie i pomocy innym.

4. Módlmy się za trwających w grzechach ciężkich, aby Boża łaska i świadectwo wierzących doprowadziły ich do szczerego nawrócenia.

5. Módlmy się za naszych zmarłych, aby Bóg okazał im swoje miłosierdzie i obdarzył wiecznym szczęściem.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy doświadczając Bożego miłosierdzia, umieli okazywać je innym.

Miłosierny Boże, wysłuchaj naszej modlitwy i obdarz nas wyobraźnią miłosierdzia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen