loading

2 tydzień Wielkanocy

Świadomi, jak bardzo Bóg nas ukochał i jak potężne jest Jego miłosierdzie wobec nas, prośmy Go w następujących intencjach:

     Boże pełen miłosierdzia, wysłuchaj nas.

1. Prosimy, aby wspólnoty ludzi wierzących otwierały się coraz bardziej na działanie Ducha Świętego i głosząc miłość Bożą, przyciągały wątpiących do Chrystusowego Kościoła.

     Boże pełen miłosierdzia, wysłuchaj nas.

2. Prosimy, aby wszyscy ludzie odkryli swoją tożsamość dzieci Bożych i oparli swoje życie na relacji z Bogiem.

     Boże pełen miłosierdzia, wysłuchaj nas.

3. Prosimy, aby osoby przeżywające różne trudne sytuacje w swoim życiu spotkały na swojej drodze ludzi pełniących wolę Stwórcy i dzięki temu odzyskały wiarę, nadzieję i sens życia.

     Boże pełen miłosierdzia, wysłuchaj nas.

4. Prosimy, aby ludzie żyjący w nałogach, doświadczając wielkiej miłości Boga, podejmowali skuteczną walkę ze swoją chorobą.

     Boże pełen miłosierdzia, wysłuchaj nas.

5. Prosimy, aby wszyscy, którzy odeszli z tego świata, dostąpili przebaczenia i mogli cieszyć się życiem wiecznym.

     Boże pełen miłosierdzia, wysłuchaj nas.

6. Prosimy, aby każdy z nas, uczestniczący w tej Eucharystii, stawał się żywym świadkiem skuteczności słowa Bożego,
wypełniając w ten sposób przykazanie miłości bliźniego.

     Boże pełen miłosierdzia, wysłuchaj nas.

Boże, który tak nas ukochałeś, że ofiarowałeś za nas Krew Twojego Syna i zesłałeś Ducha Świętego, byśmy mogli się w Nim nieustannie odnawiać, wysłuchaj naszych błagań. Przez Chrystusa, Pana naszego.