loading

2 tydzień Wielkanocy DP

Przez swojego Syna, Jezusa Chrystusa, Bóg okazał nam swoje wielkie miłosierdzie. Ufając Mu, przestawmy dobremu Ojcu nasze prośby:

     W swoim miłosierdziu wysłuchaj nas, Panie.

1. Prosimy Cię za Ojca Świętego i wszystkich pasterzy Kościoła, aby owocnie świadczyli o Bogu, przyczyniając się w ten sposób do odnowienia oblicza ziemi.

     W swoim miłosierdziu wysłuchaj nas, Panie.

2. Prosimy Cię za rządzących, aby w swoich działaniach pamiętali szczególnie o chorych i potrzebujących pomocy, budując społeczeństwo oparte na prawdzie, sprawiedliwości i pokoju.

     W swoim miłosierdziu wysłuchaj nas, Panie.

3. Prosimy Cię za ludzi zaangażowanych w działalność charytatywną w ramach parafialnych kół Caritas oraz innych organizacji kościelnych, społecznych i państwowych, aby dzięki temu sami doświadczali miłosierdzia i życzliwości.

     W swoim miłosierdziu wysłuchaj nas, Panie.

4. Prosimy Cię za cierpiących niedostatek, pozbawionych pracy, źle wynagradzanych, niemających dachu nad głową, aby otrzymali niezbędne wsparcie i mogli bezpiecznie żyć, nie martwiąc się o przyszłość swoją i swoich bliskich.

     W swoim miłosierdziu wysłuchaj nas, Panie.

5. Prosimy Cię za zmarłych, którzy tu na ziemi nieśli pomoc tym, do których Bóg ich posyłał, aby za okazywane innym miłosierdzie mogli oglądać oblicze miłosiernego Boga.

     W swoim miłosierdziu wysłuchaj nas, Panie.

6. Prosimy Cię za nas samych, abyśmy codziennie okazywali dobroć i życzliwość wszystkim, z którymi się spotykamy, i w ten sposób prowadzili ich do odkrywania dobroci Boga we wszystkim, co nas otacza, w sobie samych i w środowiskach, w których żyjemy i podejmujemy pracę.

     W swoim miłosierdziu wysłuchaj nas, Panie.

Panie, nasz Boże, wysłuchaj nas i spraw, aby doświadczenie Twojego miłosierdzia umacniało wiarę wszystkich wyznawców Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków.

Amen.