loading

2 TYDZIEŃ WIELKANOCY

Dobremu Bogu, który każdego dnia obdarza
nas swoim niezgłębionym miłosierdziem,
przedstawmy nasze prośby:

Wysłuchaj nas, Panie

1. Módlmy się za Ojca świętego Franciszka,
biskupów i prezbiterów, aby ukazywali
współczesnemu światu niezgłębioną
tajemnicę miłosiernej miłości Boga
do człowieka.

Wysłuchaj nas, Panie

2. Módlmy się za narody, w których neguje
się wiarę i przynależność do Kościoła, by
otwierały się na przyjęcie światła prawdy
płynącej z Ewangelii.

Wysłuchaj nas, Panie

3. Módlmy się za prowadzone w naszej ojczyźnie
dzieła miłosierdzia, by nigdy
nie zabrakło gorliwych osób oddanych
służbie i pomocy bliźnim.

Wysłuchaj nas, Panie

4. Módlmy się za trwających w grzechach
ciężkich, aby Boża łaska i świadectwo
wierzących doprowadziły ich do szczerego
nawrócenia.

Wysłuchaj nas, Panie

5. Módlmy się za naszych zmarłych, aby Bóg
okazał im swoje miłosierdzie i obdarzył
wiecznym szczęściem.

Wysłuchaj nas, Panie

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy doświadczając
Bożego miłosierdzia, umieli
okazywać go innym.

Wysłuchaj nas, Panie

Miłosierny Boże, wysłuchaj naszej modlitwy
i obdarz nas wyobraźnią miłosierdzia. Przez
Chrystusa, Pana naszego.