loading

2 tydzień Wielkiego Postu

Zwróćmy się z ufnością do Boga, który jest wierny przymierzu, jakie zawarł z ludźmi przez swojego Syna, Jezusa Chrystusa i wołajmy:

     Wysłuchaj nas, Panie.

1. Polecamy kapłanów prowadzących rekolekcje i spowiedników, aby Bóg błogosławił ich wysiłkom.

     Wysłuchaj nas, Panie.

2. Polecamy ustanawiających prawa, aby szanowali wolę Boga jako najwyższego Prawodawcy.

     Wysłuchaj nas, Panie.

3. Polecamy prześladowców, aby Bóg dał im łaskę nawrócenia i opamiętania.

     Wysłuchaj nas, Panie.

4. Polecamy zmarłych, aby Bóg wyprowadził ich ze śmierci do chwały życia wiecznego.

     Wysłuchaj nas, Panie.

5. Polecamy nas tu zebranych, abyśmy pozwolili Bogu się przemienić przez słuchanie słowa Bożego i trwanie w Bożej obecności.

     Wysłuchaj nas, Panie.

Boże, który w swoim Synu najpełniej okazałeś swoje miłosierdzie, wysłuchaj nasze błagania, które do Ciebie zanosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.