loading

2 tydzień Wielkiego Postu

Zachęceni Słowem Bożym do przemiany życia, składajmy przed Bogiem nasze prośby:

     Prosimy Cię, Panie.

1. O dar głębokiej wiary dla całego Kościoła.

     Prosimy Cię, Panie.

2. O dar mądrości dla sprawujących posługę rządzenia.

     Prosimy Cię, Panie.

3. O dar słowa dla głoszących rekolekcje.

     Prosimy Cię, Panie.

4. O dar pokory i ufności dla polegających tylko na sobie.

     Prosimy Cię, Panie.

5. O dar nawrócenia dla trwających w grzechach.

     Prosimy Cię, Panie.

6. O dar życia wiecznego dla zmarłych.

     Prosimy Cię, Panie.

7. O dar czystego serca i nowego ducha dla nas samych.

     Prosimy Cię, Panie.

Panie Boże, Ty możesz stworzyć w nas serce czyste i odnowić moc naszego ducha. Wysłuchaj naszego wołania. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.