loading

2 tydzień Wielkiego Postu

Nasz Pan, Jezus Chrystus objawił swoją chwałę, gdy wobec uczniów przemienił się na Górze Tabor. Pamiętając o tym wydarzeniu, prośmy Go z ufnością:

     Jezu, Królu chwały, wysłuchaj nas.

1. Panie, Ty powołałeś Mojżesza na przewodnika i wodza narodu wybranego, udziel ducha mądrości wszystkim, którzy kierują państwami.

     Jezu, Królu chwały, wysłuchaj nas.

2. Panie, Ty wybrałeś Eliasza, aby głosił Twoje słowo ludowi izraelskiemu, wzbudź w sercach wielu młodych ludzi pragnienie głoszenia Twojej Ewangelii.

     Jezu, Królu chwały, wysłuchaj nas.

3. Panie, Ty objawiłeś swoją chwałę wybranym apostołom, okaż swoje miłosierdzie wszystkim, którzy przeżywają kryzys wiary.

     Jezu, Królu chwały, wysłuchaj nas.

4. Panie, Ty jesteś umiłowanym Synem Ojca, spraw, aby we wszystkich rodzinach zapanował trwały pokój i zgoda.

     Jezu, Królu chwały, wysłuchaj nas.

5. Panie, Ty przepowiedziałeś uczniom swoje zmartwychwstanie, daj naszym zmarłym radować się na wieki w chwale Twojego królestwa.

     Jezu, Królu chwały, wysłuchaj nas.

6. Panie, Ty przez post i umartwienie przemieniasz nasze życie, wlej w nasze serca łaskę szczerego żalu, abyśmy łzami mogli zmyć nasze grzechy.

     Jezu, Królu chwały, wysłuchaj nas.

Panie Jezu Chryste, Ty wezwałeś na świadków Mojżesza i Eliasza, aby ukazać nam blask swojej chwały, wysłuchaj nas i udziel wszelkich łask, które są nam potrzebne do dobrego przeżycia tego czasu Wielkiego Postu. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.